REKLAMATION/ÅNGERRÄTT

Om det uppstått en fraktskada eller du vill reklamera, se då till att spara allt emballage och hör snarast av dig till oss på info@pralinboden.se

Då detta är livsmedel så är det inte tillåtet med retur- och ångerrätt.